sihu
Vsebina
Novice

O nas

Smo specializiran dobavitelj opreme za varjenje in rezanje. Pokrivamo področje elektroobločnega varjenja, plazemskega rezanja, laserskega rezanja in rezanja z vodnim curkom. Tehnični in cenovni nivo je v razredu profesionalnih sistemov. Sistemi, ki jih ponujamo, segajo od majhnih prenosnih MMA (elektrodnih) varilnih izvorov, do kompleksnih CNC rezalnih naprav, robotskih varilnih sistemov in sistemov za avtomatizacijo varjenja. Ponudbo zaokrožujemo z odsesovalnimi filterskimi sistemi in namenskimi varilnimi mizami.

Težimo k temu, da smo za naše kupce sistemski partner, kar pomeni ne zgolj prodati opremo, temveč sodelovati pri izbiri optimalne opreme za njihove potrebe, reševati tehnološke probleme v proizvodnji in skrb za nemoteno in dolgo delovanje dobavljenih sistemov.

Zakaj delati z nami

Politika kakovosti podjetja Virs d.o.o.

1. Kakovost je osnovna usmeritev podjetja. Osnovni cilj je razvijati in prodajati kakovostne rešitve in izdelke, ki zadovoljijo potrebe in zahteve kupca.

2. Težimo h kakovosti, ki predstavlja optimalno kakovost glede na dolgoročne ekonomske učinke. Pri oceni kakovosti ima mnenje kupcev odločilen pomen.

3. Naše rešitve in izdelki morajo v celoti ustrezati zahtevam, ki jih določajo nacionalni in mednarodni predpisi in standardi.

4. Rešitve in izdelki naj zadovoljujejo zahtevnega kupca, tako glede na funkcionalnost oziroma uporabnost, ravno tako pa naj bodo prijazni do človeka in okolja.

5. Kakovost podjetja pomeni tudi spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivosti izdelkov, konkurnčne cene, do kakovosti poslovanja v celoti.

6. Spodbujamo kreativnost zaposlenih in jo nagrajujemo.

7. Težimo k zadovoljnim kadrom. Zaposlenim omogočamo osebnostni in  strokovni razvoj.